Yüksekokul Yönetim KuruluDr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ (Başkan) 


Prof. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ (Üye)

Doç. Dr. Uğur SERBESTER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ (Üye) 


Öğr. Gör. Beytullah DÖNMEZ (Üye) 
 

Öğr. Gör. Hayrullah ÖZEL (Üye) 
 

Öğr. Gör. Mehmet YILMAZ Üye)