Misyon-Vizyon

MİSYON

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki-teknik ve iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip, kendine güvenen, çok yönlü düşünebilen, geleceğe umutla bakan, bilimi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen üstün nitelikli tekniker ve ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

VİZYON 

Çağdaş eğitim ve öğretimi ilke edinen, bu doğrultuda eğitim veren, her öğrenciye hitap edebilen, iş dünyasına üstün niteliklere sahip iş gücü yetiştiren, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen öncü bir eğitim kurumu olmaktır.