Yüksekokul Kurul Üyeleri



Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ (Başkan)


Prof. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ (Üye)


Doç. Dr. Uğur SERBESTER (Üye)


Öğr. Gör. Beytullah DÖNMEZ (Üye)

 

Öğr. Gör. Hayrullah ÖZEL (Üye)