Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı
 
Günümüzde, dünyanın en çok ihtiyacı olan ve gelecekte de daha çok önem kazanacak olan enerji ve yan kolları, elektrik temellidir ve bunlar günümüzde geçerliliği yüksek düzeyde olan iş alanlarıdır. Elektrik; hemen hemen her alanda kullanmakta olduğumuz, her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir enerjidir. Bölüm mezunları, tekniker ünvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alabileceklerdir. Bu programımızla; sektörün talep ve gelişmelerine cevap verebilecek, kalifiye elemanlar yetiştirilecektir.