Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü


Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
 
Günümüz iş dünyasında, yöneticilerin en büyük problemlerinden birisi olan ofis planlaması ve kontrolünün yeterli derecede yapılmaması, zamanın ve enerjinin yanlış harcanmasına sebep olur. Büro yönetimi, ofis otomasyonlarının etkin planlamalarını yaparak yöneticinin zamanını etkin şekilde kullanmasına yardımcı olur. Bu nedenle büro ve ofis hizmetlerinin daha etkin hâle getirilebilmesi için, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini iyi bir şekilde kullanabilen ve bu alanda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda çalışabilecek, nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu programın amacı; gelişen teknolojinin meydana getirdiği yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip yetenekli elemanlar yetiştirmektir. 
Programdan mezun olan öğrencilerimiz, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında birer büro elemanı olarak görev yapabilirler.