Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

Organik Tarım Programı

Programın amacı; kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış organik tarım teknikeri yetiştirmektir.

 


Hayvansal Üretim Programı 

 

Tufanbeyli Meslek Yüksekokulumuzda hayvansal üretim programından mezun olacak öğrencilerimize ülkemizde, veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat mühendisi ile işçi arasında ara eleman olarak ihtiyaç duyulmakta ve bu durum öğrencilerimizin iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Öğretim sürelerinin kısa olması, öğrencilerin hayata kısa sürede atılmaları için bir avantajdır. Uygulamalı müfredatların tercih edileceği yüksekokulumuzda, öğrencilerin uygulama yapabileceği arazi, tesis, laboratuvar, alet, ekipman ve canlı hayvan temin edilecektir. İki yıllık öğrenimlerini pratik uygulamalar ile tamamlayacak olan öğrencilerimiz, hayata atıldıkları zaman özgüveni oluşmuş, geleceğe umutla bakan, mesleki etik anlayışına sahip bireyler olarak toplumda yer alacaklardır.